Retourneren – Flora-ya

Gratis bezorging in Nederland, Belgie en Duitsland

Retourneren

Heb je een product van ons ontvangen die niet aan je verwachtingen voldoet? Laat het ons weten! Stuur ons binnen 48 uur na ontvangst een foto van het product via e-mail. Wij bekijken dan of er iets mis is gegaan tijdens het transport en zorgen ervoor dat we u dan een passende oplossing bieden.

Wat kost het om een product te retourneren?

Heb je een product in slechte conditie ontvangen, dan worden er geen extra kosten in rekening gebracht. Wil je een product binnen 14 dagen retourneren omdat hij je niet bevalt? Dan betaal je de verzendkosten zelf. Het product dient in de originele verpakking en onbeschadigd retour gestuurd te worden.

Waar kan ik een klacht indienen?

Heb je een klacht over onze producten of diensten, dan kun je contact met ons opnemen via e-mail. Je krijgt dan binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie en eventueel een passende oplossing van ons terug. Mag het nou zo zijn dat we er samen toch niet uitkomen? Dan kun je een klacht indienen bij de Onlinegeschillenbeslechting

Producten dienen geretourneerd te worden in de originele verpakking. Het adres voor retourneren is Wulk 1, 2201VH in Noordwijk.

Hoe werkt de herroepingsrecht?

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Ons retouradres: VWulk 1, 2201VH in Noordwijk. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.